Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach realizuje

projekt pt. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Projekty i innowacje

Samorząd uczniowski

Na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły
Maciej Frankiewicz

Z-ca przewodniczącego
Kacper Pacholewicz

Skarbnik
Marcel Bednarz

Sekretarz
Majka Rutkowska

Pozostali członkowie Samorządu uczniowskiego

Trójki klasowe