Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Samorząd uczniowski

Na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący szkoły

Maciej Łużyński

Z-ca przewodniczącego

Julia Piotrowska

Skarbnik

Franciszek Górawski

Sekretarz

Łucja Krzywa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach realizuje

projekt pt. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Projekty i innowacje