Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II
PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacja ta jest kierowana dla rodziców uczniów, którzy składali oświadczenia stanowiące podstawę do złożenia przez gminę wniosku w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.
Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Lubszy do dnia 14 czerwca 2022 r. 

Informacja dla rodziców Załącznik do informacji

Przejście na naukę zdalną


Tak jak w poprzednich latach do tego celu korzystać będziemy z platformy edukacyjnej Microsoft Teams, zalogowanie się oraz sprawdzenie swojego sprzętu pod względem technicznym. Przypominamy również, że szkoła umożliwia wypożyczenie laptopów osobom, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły. Aplikacja Microsoft Teams działa również na telefonach komórkowych przy wykorzystaniu transmisji danych (danych mobilnych). Dla osób, które korzystać będą z platformy po raz pierwszy poniżej umieszczamy instrukcję.


instrukcja logowania 
do platformy teams
PODRĘCZNIKI DO RELIGII 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nowy rozkład jazdy autobusów od 18.01.2021 do odwołania