Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Wójta w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji Zgłoszenie dziecka do I klasy