Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

2.

Oferta ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem prosimy o zapoznanie się z informacjami w poniższych załącznikach. 

oferta Bezpieczna szkoła ulotka