Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Krystyna ŚLUSAREK

Kadra i pracownicy szkoły

Administracja
 • Małgorzata SIERŻĘGA - Główna ksiegowa
 • Jolanta NOWOTARSKA - Sekretarz szkoły
Kadra pedagogiczna
 • Katarzyna ADAMCZYK
 • Anna SOROKOWSKA
 • Grażyna SOWA
 • Jolanta WRÓBEL
 • Elżbieta ŻYMAŃCZYK
 • Jan SOWA
 • Jolanta BAR
 • Jan BAR
 • Janusz PRZEPIÓRKA
 • Joanna LEWICKA
 • Marta PREIS
 • Justyna KACZMAREK
 • Sylwia POLAK
 • Piotr SIWIK
 • Karolina KAMIŃSKA
 • Aneta KIEBA
 • Emilia MICHALSKA
 • Bożena STYRNA
 • Elżbieta KASTELIK
 • Monika WODIANY
 • Joanna SAWKA-KOTALA
 • Jolanta ZAWADA
 • Iwona KOBIELA
 • ks. Mariusz WOSKOWICZ
 • Wiesława ZIELIŃSKA
Pracownicy obsługi
 • Andrzej ZARZYCKI - woźny/konserwator
 • Aniela BIERNACKA - pracownik gospodarczy
 • Ewelina Podgórska - sprzątaczka
 • Renata WYSZOMIRSKA - sprzątaczka

Kadra i pracownicy przedszkola

Kadra pedagogiczna
 • Lilianna ZAKRZEWSKA
 • Ewa GÓRAL
 • Małgorzata ROZMUS-KOMBORSKA
 • Ewelina KRZYWA
Pracownicy obsługi
 • Agnieszka KWIATKOWSKA - intendent
 • Urszula PRÓSZYŃSKA - szef kuchni/ kucharka
 • Jolanta LEWANDOWSKA - kucharka
 • Dorota MATERNIAK-BEREŻAŃSKA - pomoc nauczyciela/ opiekun do dzieci
 • Katarzyna MAZUR - pomoc nauczyciela/ woźna oddziałowa
 • Wioletta PUSTELNIK - woźna oddziałowa
 • Barbara ROGOWSKA - opiekun uczniów dojeżdżających do szkoły/ woźna