Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Światowy Dzień Rzucania Palenia

17 listopada w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Rzucania Palenia, który od 1991 r. obchodzony jest Polsce co roku w trzeci czwartek listopada. W związku z realizacją szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego uczniowie klas V – VIII na lekcjach biologii wykonywali plakaty dotyczące szkodliwości palenia papierosów, informujące o składnikach dymu tytoniowego oraz zniechęcających innych do aktywnego i biernego palenia.

  Prace uczniów zostały powieszone na terenie szkoły, aby uczyły młodych o złych nawykach i wpływie na ich zdrowie.

Emilia Michalska

Powrót