Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

SPRAWOZDANIE
 Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
PT. ,,ŚWIETLICZAKI NA TROPIE… PRZYSŁÓW”

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszej pracy dostępnym w załączniku poniżej.

Sprawozdanie