Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim.  Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II