Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Kalendarium wydarzeń szkolnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach realizuje

projekt pt. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Samorząd uczniowski

Na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący szkoły

Z-ca przewodniczącego

Pozostali członkowie Samorządu uczniowskiego

Trójki klasowe

Spotkanie z Rodzicami

Czwartek 09.09.2021r godzina 16.30

Obecność obowiązkowa!!!

Jesienna wystawa językowa