^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 • Rekrutacja do przedszkola 2020

  Attachments:
  Download this file (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]102 kB
  Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[ ]115 kB

  Rekrutacja do klasy pierwszej 2020

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów

  Informacja dla rodziców

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu

  autobusów od 7 października 2019r.

   
  Szczegóły w załączniku:
  Attachments:
  Download this file (Rozkład jazdy autobusów.pdf)Zmieniony rozkład[ ]72 kB

  Czas trwania lekcji

  1.  7:40 - 8:25

  2.  8:35 - 9:20

  3.  9:30 - 10:15

  4.  10:25 - 11:10

  5.  11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13:15

  7. 13:25 - 14:10

  8. 14:15 - 15:00

  Rozkład jazdy autobusów

  {nomultithumb}

   

O

g

ł

o

s

z

e

n

i

a

Od poniedziałku tj. 6 kwietnia, lekcje odbywać się będą on-line. Jeśli dziecku nie uda się w czasie trwania lekcji połączyć z platformą Microsoft Teams, materiał z każdej lekcji zdalnej będzie w dalszym ciagu umieszczany na stronie szkoły w zakładce danej klasy.

 

 

 

 

Chcemy od 6 kwietnia w pełni korzystać z platformy Microsoft Teams.

W tym tygodniu wdrażamy już ten system i robimy lekcje testowe.

Każdy uczeń klas 4-8 otrzymał na podany email dane do pierwszego zalogowania i uruchomienia konta.

Proszę, aby każdy uczeń aktywował swoje konto na platformie i zapoznał się z jego działaniem.

 

Do końca tego tygodnia publikowane będą materiały i instrukcje do pracy z poszczególnych przedmiotów tak jak dotychczas w zakładkach klas na stronie szkoły. Będą tam też informacje o planowanych lekcjach na platformie.

W razie problemów z uruchomieniem kontaktujcie się z wychowawcą.

TVP i Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamiają projekt „Szkoła z TVP. Programy edukacyjne będzie można oglądać na 4 kanałach:

TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia.  Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej. Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji.  Będą to 25 minutowe wykłady nauczycieli z różnych przedmiotów. Aby wziąć udział w zajęciach zorganizowanych w „Szkole z TVP” wystarczy wybrać odpowiednią antenę Telewizji Polskiej, na której prowadzone są lekcje dla konkretnej klasy. Następnie trzeba wskazać godzinę emisji lekcji w danym dniu. Dzięki dwóm emisjom tej samej lekcji w ciągu dnia, porannej i popołudniowej, zawsze na tej samej antenie, uczeń i rodzic mogą w łatwy i przystępny sposób mieć dostęp do określonej lekcji. Zachęcamy do udziału w telewizyjnych lekcjach.

 

Telewizyjny plan lekcji w załączniku

Attachments:
Download this file (Telewizyjny plan lekcji.pdf)Telewizyjny plan lekcji.pdf[ ]1096 kB

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy zdalne nauczanie. Będziemy korzystać z materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na każdy dzień dla każdej klasy będą sukcesywnie przygotowywane lekcje z najważniejszych przedmiotów.

 

Serwis już działa i należy z niego korzystać!

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

 

Ponadto dla klasy ósmej w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

· zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;

· zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;

· zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

 

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

 

Proszę śledzić informacje pojawiające się na stronie szkoły, w szczególności w menu "Uczymy się w domu".

 

 

Wyznacz sobie codzienną dawkę nauki i zaplanuj czas, w którym każdego dnia zamierzasz się uczyć!

 

ZORGANIZUJ PRZESTRZEŃ W PRZYJAZNY SPOSÓB

 

*Świeże powietrze - mózg pochłania 20 % tlenu zużywanego przez organizm. Komórka mózgowa potrzebuje więcej tlenu od mięśniowej! Wywietrz pokój oraz zadbaj o jego właściwą temperaturę zanim przystąpisz do nauki.

Czytaj więcej: Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Kilka wskazówek dla uczniów.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty


Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.
Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
Strona 2 z 2
 w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).
Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.
Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.
Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd