Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

MAGIA PŁYNĄCA Z DRZEW NA LEKCJACH BIBLIOTECZNYCH

Miesiąc październik jest czasem pamięci o drzewach. To właśnie 10 października od około 2002r. obchodzony jest 
w Polsce Światowy Dzień Drzewa. W ramach tego dnia prowadzone są różne akcje mające na celu edukację dotyczącą poznania drzew, sadzenia oraz ochrony tych roślin. 
W nawiązaniu do tak ważnego Święta na przełomie października i listopada odbyło się szereg lekcji bibliotecznych, poświęconych drzewom oraz z książkami, których bohaterami są drzewa. Najmłodsi uczestnicy zajęć poznali ,,Legendę 
o złotym drzewie”, a podczas warsztatów plastycznych mogli stworzyć własne złote drzewa, które zawisły w bibliotecznej galerii. Uczniowie klasy II przysłuchiwali się głośno czytanym przez p. Emilię fragmentom książki B. Kosmowskiej pt.:,,Dziewczynka z parku”. Trzecioklasiści swoją lekcję biblioteczną rozpoczęli od zabawy słownej polegającej na wypowiedzeniu skojarzeń do wylosowanych słów (o tematyce drzew i jesieni). Następnie bibliotekarka czytała na głos fragmenty książki M. Terlikowskiej pt.:,,Drzewo do samego nieba”, a każdy uczeń stworzył własne dokończenie przeczytanej historii. Uczniowie klasy IV zostali zapoznani
z wystawą fotograficzną dotyczącą jesieni w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, znajdującą się na terenie naszej szkoły oraz z prezentacją multimedialną poświęconą gatunkom drzew rodzimych rosnących na terenie Polski. Podsumowaniem lekcji było wspólne czytanie przez czwartoklasistów książki 
A. Maleszki pt.:,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Natomiast najstarsi uczniowie naszej szkoły oglądali ekranizację w/w lektury. W trakcie pogadanek poświęconych tematowi drzew okazało się, że uczniowie widzą w drzewach nie tylko ich organy - pień, korzenie, konary i liście, ale także magię, którą mogą poczuć w kontakcie z przedmiotami wykonanymi z drewna.

Posłuchaj bajki pt.: "Wiktor na wędrówce w lesie"