Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

02

                                               Lubsza, 30 sierpnia 2021 r.       

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubsza        
Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2021 r. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny do 5 000 zł. 
Proszę o niezwłoczne dokonanie spisu poprzez stronę spis.gov.pl lub poprzez infolinię spisową:  22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy w Lubszy przy  ul. Brzeska 16,    tel. 77 4118630 wew. 132, 135, 136.     

Bogusław Gąsiorowski 
Gminny Komisarz Spisowy w Lubszy