Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

WYWIADÓWKA

Informujemy, że w dniu 09.09. 2021 r.(czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka). 
Tematem spotkania będzie zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami szkolnymi, wybór ubezpieczenia oraz zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych. 
               Obecność rodziców obowiązkowa. 
W przypadku niemożliwości pojawienia się na spotkaniu prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym wychowawcę klasy oraz o ustalenie innego terminu spotkania. 
Wywiadówka rozpocznie się spotkaniem ogólnym, na którym wybrane zostanie ubezpieczenie dzieci, pozostałe informacje zostaną omówione bezpośrednio w klasach.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nowy rozkład jazdy autobusów od 18.01.2021 do odwołania