Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Przejście na naukę zdalną


Tak jak w poprzednich latach do tego celu korzystać będziemy z platformy edukacyjnej Microsoft Teams, zalogowanie się oraz sprawdzenie swojego sprzętu pod względem technicznym. Przypominamy również, że szkoła umożliwia wypożyczenie laptopów osobom, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły. Aplikacja Microsoft Teams działa również na telefonach komórkowych przy wykorzystaniu transmisji danych (danych mobilnych). Dla osób, które korzystać będą z platformy po raz pierwszy poniżej umieszczamy instrukcję.


instrukcja logowania 
do platformy teams
PODRĘCZNIKI DO RELIGII 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nowy rozkład jazdy autobusów od 18.01.2021 do odwołania