Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, 
solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Samorząd uczniowski

Na rok szkolny 2020/2021

Maciej Frankiewicz

Przewodniczący szkoły

Weronika Kalinowska

Z-ca przewodniczącego

Pozostali członkowie Samorządu uczniowskiego

Laura Prorok

uczennica klasy 8

Magdalena Górawska

uczennica klasy 8

Lilianna Górawska

uczennica klasy 8

Zuzanna Litwiniuk

uczennica klasy 7

Izabela Samochwał

uczennica klasy 7

Barbara Jóźków

uczennica klasy 7

Kamil Krupa

uczeń klasy 7

Weronika Krzywa

uczennica klasy 7

Matylda Orłowska

uczennica klasy 6a

Blanka Kłembicka

uczennica klasy 6b

Maciej Michalski

uczeń klasy 6b

Maja Działak

uczennica klasy 5

Majka Głażewska

uczennica klasy 5

Hanna Matuszczak

uczennica klasy 4

Julia Piotrowska

uczennica klasy 4

Alicja Chałupka

uczennica klasy 4

Trójki klasowe

Klasa I
 1. Katarzyna Sztaf
 2. Wioletta Nagaj
 3. Agnieszka Serwin
 4. Małgorzata Łużyńska
KLASA II
 1. Justyna Chudzio
 2. Izabela Piotrowiak
 3. Marcin Zawadzki
KLASA III
 1. Agnieszka Krupa
 2. Iwona Ożeg
 3. Marta Grodzka
KLASA IV
 1. Iwona Pazdyk
 2. Dorota Piotrowska
 3. Małgorzata Matuszczak
 4. Joanna Górawska
KLASA V
 1. Małgorzata Łużyńska
 2. Aleksandra Tatarczuk
 3. Justyna Roszka
KLASA VI A
 1. Agnieszka Jakubowska
 2. Monika Orłowska
 3. Natalia Fediów
KLASA VI B
 1. Agnieszka Piotrowska
 2. Agnieszka Skrzypnik
 3. Emilia Michalska
KLASA VII
 1. Ewelina Krzywy
 2. Agnieszka Witwicka
 3. Edyta Litwiniuk
KLASA VIII
 1. Tomasz Górawski
 2. Marta Prorok
 3. Magdalena Stanek