Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Drodzy uczniowie!!!

Każda klasa ma opracowane materiały do nauki zdalnej, które znajdują się w tabeli przedmiotów. Proszę zapoznać się ze wszystkimi materiałami tam opublikowanymi - tematyką zajęć, materiałami do lekcji, zadaniami do wykonania oraz uwagami nauczycieli umieszczonymi w ostatniej kolumnie tabeli. Z większości materiałów można korzystać poprzez wyświetlenie ich w przeglądarce internetowej lub pobranie na swój komputer jako PDF. Można również je wydrukować. 

Proszę uważnie czytać polecenia nauczycieli jak macie postępować z tymi materiałami. 

Materiały do zdalnych lekcji dla klasy I

Materiały do zdalnych lekcji dla klasy V

Materiały do zdalnych lekcji dla klasy VI