Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Przejście na naukę zdalną


W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia koronawirusem w naszej szkole klasy IV, V, VIIa oraz VIIb zostają objęte kwarantanną, a co za tym idzie przechodzą na naukę zdalną. Tak jak w poprzednich latach do tego celu korzystać będziemy z platformy edukacyjnej. Dnia 22.11.2021 r. wszystkie materiały lekcyjne zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Nauka Zdalna, proszę ten dzień potraktować jako dzień organizacyjny, w tym czasie prosimy o pobranie aplikacji Microsoft Teams, zalogowanie się oraz sprawdzenie swojego sprzętu pod względem technicznym. Uczniowie klasy IV otrzymają loginy i hasła od wychowawcy, pozostali uczniowie logują się korzystając z danych z poprzednich lat (w razie problemów prosimy o kontakt z wychowawcą) Wszystkie lekcje odbywać się będą zgodnie z planem. Przypominamy również, że szkoła umożliwia wypożyczenie laptopów osobom, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły. Aplikacja Microsoft Teams działa również na telefonach komórkowych przy wykorzystaniu transmisji danych (danych mobilnych). Dla osób, które korzystać będą z platformy po raz pierwszy poniżej umieszczamy instrukcję.


instrukcja logowania do platformy teams
PODRĘCZNIKI DO RELIGII 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nowy rozkład jazdy autobusów od 18.01.2021 do odwołania