^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 • Rekrutacja do przedszkola 2020

  Attachments:
  Download this file (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]102 kB
  Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[ ]115 kB

  Rekrutacja do klasy pierwszej 2020

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów

  Informacja dla rodziców

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu

  autobusów od 7 października 2019r.

   
  Szczegóły w załączniku:
  Attachments:
  Download this file (Rozkład jazdy autobusów.pdf)Zmieniony rozkład[ ]72 kB

  Czas trwania lekcji

  1.  7:40 - 8:25

  2.  8:35 - 9:20

  3.  9:30 - 10:15

  4.  10:25 - 11:10

  5.  11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13:15

  7. 13:25 - 14:10

  8. 14:15 - 15:00

  Rozkład jazdy autobusów

  {nomultithumb}

   

O

g

ł

o

s

z

e

n

i

a

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty


Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.
Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
Strona 2 z 2
 w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).
Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.
Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.
Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu oraz jak motywować i wspierać do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 

Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Wiele zwleka z odrabianiem lekcji, z niezadowoleniem siada do książek. Rodzice często zastanawiają się,  w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Co więc zrobić, aby nauka przestała być dla dziecka uciążliwym obowiązkiem i stała się dla niego przyjemniejsza? Każde dziecko jest inne i inne metody będą najlepiej się sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji do nauki, ale jest kilka uniwersalnych sposobów.

Czytaj więcej: Organizacja warunków do nauki w domu

Drodzy Rodzice,

w związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego, niezbędne jest dbanie o bezpieczne korzystanie przez dzieci z sieci Internet. W celu usystematyzowania wiedzy z tego zakresu można zapoznać się z poradnikiem dla rodziców "Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie", który został opracowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl

 

Poradnik dla rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice, Prawni  Opiekunowie uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

 

W nawiązaniu do obowiązującego Rozporządzenia MEN z 11.03.2020r. oraz apelu Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie wyjaśniam, że podjęta decyzja zamknięcia szkoły ma na celu zniwelowanie możliwości zarażenia uczniów, przebywających w dużych zbiorowościach i podróżujących środkami komunikacji publicznej. Dlatego, ważnym jest, aby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów Państwa dzieci pozostały w tym czasie w domach, zaniechały wyjść i kontaktów towarzyskich.

Apeluję, aby Państwa dzieci nie traktowały czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły powinna zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. Zobowiązałam nauczycieli do nauczania na odległość z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, EduNect, strona internetowa szkoły). Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu ( w poniedziałki i środy).

Drodzy Rodzice proszę, aby Wasze dzieci systematycznie realizowały wskazane zadania. Każdego dnia najlepiej wg. planu lekcji. Niech ten czas będzie pewnego rodzaju formą domowego nauczania.

 

Dziękując za zrozumienie życzę zdrowia

                   Dyr. szkoły Krystyna Ślusarek

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem:

 1. Często myj ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Czytaj więcej: Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny

Our website is protected by DMC Firewall!