Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, 
solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach informuje o powrocie 31.05.2021r. wszystkich klas do szkoły. 
Zajęcia będą odbywały się według planu lekcji września 2020r. Rozkład jazdy autobusu również bez zmian.
W przypadku zmiany godzin opieki w świetlicy i korzystania z obiadów proszę o poinformowanie wychowawców do 31.05.2021.                                                                                                                                                                                                           dyr. Krystyna Ślusarek