^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

  Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   

   
   
   
   
   

  Rekrutacja do przedszkola 2020

  Attachments:
  Download this file (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]102 kB
  Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[ ]115 kB

  Rekrutacja do klasy pierwszej 2020

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów

  Informacja dla rodziców

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu

  autobusów od 7 października 2019r.

   
  Szczegóły w załączniku:
  Attachments:
  Download this file (Rozkład jazdy autobusów.pdf)Zmieniony rozkład[ ]72 kB

  Czas trwania lekcji

  1.  7:40 - 8:25

  2.  8:35 - 9:20

  3.  9:30 - 10:15

  4.  10:25 - 11:10

  5.  11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13:15

  7. 13:25 - 14:10

  8. 14:15 - 15:00

O

g

ł

o

s

z

e

n

i

a

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020 r.

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

w dwóch grupach wiekowych:

Klasy I - III godz. 9:00

Klasy IV - VIII godz. 10:00

Rozkład jazdy autobusów będzie podany w najbliższym czasie.

Proszę obserwować stronę internetową szkoły.

W autobusie obowiązują uczniów maseczki.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

6-latki(klasa 0)

Tytuł podręcznika: „Tak! Jezus mnie kocha”. Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek, wydawnictwo Jedność.

 

Klasa 1- "Bóg - nasz Ojciec" (seria "Wierzę w Boga")

Autorzy: Ks. Wł. Kubik SJ (kierownik), B. Bester, T. Czarnecka, A. Duka, podręcznik + ćwiczenia do religii, wydawnictwo WAM.

 

Klasa 2- Kochamy Pana Jezusa, podręcznik + zeszyt ucznia, ks. Władysław Kubik SJ (red.) Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka, Anna Duka, wydawnictwo WAM.

 

Klasa 3- Przyjmujemy Pana Jezusa, podręcznik + zeszyt ucznia, Ks. Władysław Kubik SJ (red.) Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka, Anna Duka, wydawnictwo WAM.


Klasa 4- Miejsca pełne BOGActw - Podręcznik do nauki religii + Zeszyt ćwiczeń, ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wydawnictwo Jedność.

 

Klasa 5- „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność.

 

Klasa 6 - Tajemnice BOGAtego życia - Podręcznik do religii + zeszyt ćwiczeń, ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wydawnictwo Jedność.

 

Klasa 7 - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - podręcznik do religii, ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wydawnictwo Jedność.

 

Klasa 8 - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - podręcznik do religii,

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wydawnictwo Jedność.

 

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia można zakupić na stronach internetowych wydawnictw: www.wydawnictwowam.pl(kl. 0 - 3), www.jednosc.com.pl  (kl. 4 - 8). Do każdej klasy obowiązuje również zeszyt przedmiotowy.

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Dofinansowanie projektu z UE: 53 394,35 zł

 

Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 53 394,35 zł jako dotację
z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 19 laptopów z oprogramowaniem
i ubezpieczeniem sprzętu na potrzeby zdalnego nauczania.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla nauczycieli  i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Działanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego
pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju dotyczącą COVID - 19, rozdanie świadectw promocyjnych przez wychowawców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkoszycach odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r.  o ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 

 

Harmonogram

1. Uczniowie klas I – III, rozdanie świadectw w klasach, wejście do klasy pojedynczo       (uczeń + rodzic), w godzinach 9:00 – 10:30.

2. Uczniowie klasy IV, Va, Vb wyróżnieni (świadectwo z czerwonym paskiem), rozdanie świadectw na sali gimnastycznej  (uczeń + rodzic), w godzinach 9:00 - 10:30.

3. Pozostali uczniowie klasy IV, Va, Vb,rozdanie świadectw w klasach, wejście do klasy pojedynczo (uczeń + rodzic), w godzinach 10:30 – 11:30.

4. Uczniowie klasy VI, VII wyróżnieni (świadectwo z czerwonym paskiem), rozdanie świadectw na sali gimnastycznej (uczeń + rodzic), w godzinach 11:00– 12:00.

5. Pozostali uczniowie klasy VI, VII,rozdanie świadectw w klasach, wejście do klasy pojedynczo (uczeń + rodzic), w godzinach 12:00 – 13:00.

6. Uczniowie klasy VIII, uroczyste wręczenie  świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się 25 czerwca 2020r. o godzinie 17:00 na sali gimnastycznej.

 

Ze względu na stan epidemii, każdy uczeń oraz rodzic powinni posiadać maseczkę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos. Obowiązuje także zasada bezpiecznego dystansu.

 

Odbiór świadectwa w dniu 26 czerwca nie jest obowiązkowy.

Świadectwo będzie można odebrać także w sekretariacie szkoły w dniach

27.06 – 31.06.2020 r. oraz w dniach  20.08 – 01.09.2020 r.

 

 

                                                                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                                       Krystyna Ślusarek

 

 

Dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.      

Natomiast w dniach w 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.

Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

 

        W związku z pandemią Covid-19 zwroty podręczników i książek z biblioteki szkolnej będą odbywać się wyłącznie w szkole w wyznaczonym terminie i zgodnie z procedurami sanitarnymi, obowiązującymi na terenie szkoły.

 

        Zwroty powinny być odpowiednio przygotowane: każdy podręcznik musi zostać podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia, a w książce z biblioteki musi znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem czytelnika (osoby wypożyczającej).

 

 

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

I KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Nr

Klasa

Dzień tygodnia

Data

Godzina

 

1.

I

piątek

12.06.2020r.

13:00 – 15:00

 

2.

II

środa

10.06.2020r.

12:00 – 14:00

 

3.

III

poniedziałek

08.06.2020r.

13:00 – 15:00

 

4.

IV

poniedziałek

22.06.2020r.

11:00 – 12:00

 

5.

VA

wtorek

23.06.2020r.

11:00 – 13:00

 

6.

VB

środa

24.06.2020r.

11:00 – 13:00

 

7.

VI

czwartek

25.06.2020r.

11:00 – 13:00

 

8.

VII

poniedziałek

22.06.2020r.

12:00 – 14:00

 

9.

VIII

piątek

19.06.2020r.

12:00 – 14:00

 

 

Prosimy o terminowe oddawanie podręczników i książek, zgodnie z powyższym harmonogramem.

 

Our website is protected by DMC Firewall!