^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

  Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   

   
   
   
   
   

  Rekrutacja do przedszkola 2020

  Attachments:
  Download this file (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]102 kB
  Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[ ]115 kB

  Rekrutacja do klasy pierwszej 2020

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów

  Informacja dla rodziców

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu

  autobusów od 7 października 2019r.

   
  Szczegóły w załączniku:
  Attachments:
  Download this file (Rozkład jazdy autobusów.pdf)Zmieniony rozkład[ ]72 kB

  Czas trwania lekcji

  1.  7:40 - 8:25

  2.  8:35 - 9:20

  3.  9:30 - 10:15

  4.  10:25 - 11:10

  5.  11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13:15

  7. 13:25 - 14:10

  8. 14:15 - 15:00

O

g

ł

o

s

z

e

n

i

a

Drodzy Rodzice,

w związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego, niezbędne jest dbanie o bezpieczne korzystanie przez dzieci z sieci Internet. W celu usystematyzowania wiedzy z tego zakresu można zapoznać się z poradnikiem dla rodziców "Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie", który został opracowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl

 

Poradnik dla rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice, Prawni  Opiekunowie uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

 

W nawiązaniu do obowiązującego Rozporządzenia MEN z 11.03.2020r. oraz apelu Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie wyjaśniam, że podjęta decyzja zamknięcia szkoły ma na celu zniwelowanie możliwości zarażenia uczniów, przebywających w dużych zbiorowościach i podróżujących środkami komunikacji publicznej. Dlatego, ważnym jest, aby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów Państwa dzieci pozostały w tym czasie w domach, zaniechały wyjść i kontaktów towarzyskich.

Apeluję, aby Państwa dzieci nie traktowały czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły powinna zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. Zobowiązałam nauczycieli do nauczania na odległość z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, EduNect, strona internetowa szkoły). Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu ( w poniedziałki i środy).

Drodzy Rodzice proszę, aby Wasze dzieci systematycznie realizowały wskazane zadania. Każdego dnia najlepiej wg. planu lekcji. Niech ten czas będzie pewnego rodzaju formą domowego nauczania.

 

Dziękując za zrozumienie życzę zdrowia

                   Dyr. szkoły Krystyna Ślusarek

Wyznacz sobie codzienną dawkę nauki i zaplanuj czas, w którym każdego dnia zamierzasz się uczyć!

 

ZORGANIZUJ PRZESTRZEŃ W PRZYJAZNY SPOSÓB

 

*Świeże powietrze - mózg pochłania 20 % tlenu zużywanego przez organizm. Komórka mózgowa potrzebuje więcej tlenu od mięśniowej! Wywietrz pokój oraz zadbaj o jego właściwą temperaturę zanim przystąpisz do nauki.

Czytaj więcej: Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Kilka wskazówek dla uczniów.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem:

 1. Często myj ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Czytaj więcej: Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy zdalne nauczanie. Będziemy korzystać z materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na każdy dzień dla każdej klasy będą sukcesywnie przygotowywane lekcje z najważniejszych przedmiotów.

 

Serwis już działa i należy z niego korzystać!

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

 

Ponadto dla klasy ósmej w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

· zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;

· zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;

· zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

 

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

 

Proszę śledzić informacje pojawiające się na stronie szkoły, w szczególności w menu "Uczymy się w domu".

 

 

UWAGA!!!

 

 

Zgodnie z zarządzeniem premiera RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół i przedszkoli informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020r.             przez dwa tygodnie szkoła i przedszkole będą zamknięte. W czwartek i piątek, tj. 12.03-13.03, szkoła    i przedszkole zapewnia zajęcia opiekuńcze dzieciom, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić im opieki.  O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej szkoły.

 

 

Informacja dla rodziców o zasiłku opiekuńczym

 

 

Na mocy ustawy o koronawirusie w przypadku zamknięcia żłobka,  klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki  nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie                  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru. Przedsiębiorcom             i ubezpieczonym u małego płatnika (do 20 osób zgłaszanych) wypłaca go ZUS,a ubezpieczonym            u większego płatnika – ten właśnie płatnik. Zasiłku nie wlicza się do limitów zasiłkowych.

Dzieci powinny zostać w domach pod opieką rodzica. Rodzice dzieci do lat ośmiu mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. Minister podkreśliła, że dodatkowy zasiłek 14-dniowy dla zdrowych dzieci powyżej ósmego roku życia nie przysługuje.Do zasiłku zwolnienie lekarskie nie jest wymagane, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają dzieciom uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!