Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ogłasza konkurs 
literacki i plastyczny 
pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA” 

regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2