^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

  Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   

   
   
   
   
   

  Rekrutacja do przedszkola 2020

  Attachments:
  Download this file (deklaracja.pdf)Deklaracja[ ]102 kB
  Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[ ]115 kB

  Rekrutacja do klasy pierwszej 2020

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów

  Informacja dla rodziców

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu

  autobusów od 7 października 2019r.

   
  Szczegóły w załączniku:
  Attachments:
  Download this file (Rozkład jazdy autobusów.pdf)Zmieniony rozkład[ ]72 kB

  Czas trwania lekcji

  1.  7:40 - 8:25

  2.  8:35 - 9:20

  3.  9:30 - 10:15

  4.  10:25 - 11:10

  5.  11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13:15

  7. 13:25 - 14:10

  8. 14:15 - 15:00

O

g

ł

o

s

z

e

n

i

a

Zapraszam uczniów kl. I - VIII do udziału w konkursie literackim pod hasłem „ Dzieci piszą baśnie” organizowanym w ramach szkolnego projektu „Odkrywamy magię książki”.

Prace należy składać do 25 kwietnia 2019r. u organizatora.Organizator: p. Jolanta Bar – nauczyciel języka polskiego

Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci,

- kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,

- kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,

- ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,

- propagowanie czytelnictwa.                                             

Wymagania konkursowe:

- warunkiem udziału w konkursie  jest napisanie jednej samodzielnej pracy (temat utworu jest dowolny),
-  praca musi posiadać cechy baśni,
- forma pracy pisemna - technika komputerowa, do 3 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp między wierszami – 1,5; marginesy normalne, format Word (tylko).

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

- oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,

- bogactwo języka,

- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

- estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu.

Prace oceni jury powołane przez organizatora. Za najlepsze utwory  komisja konkursowa przyzna  nagrody i wyróżnienia. Jej decyzja będzie ostateczna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2019r.
Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
- klasy I – III
- klasy IV – VI    
- klasy VII – VIII.

W każdej ocenianej grupie przewidziane jest przyznanie trzech nagród głównych i dwóch wyróżnień.

Jury dziecięce składające się z przedstawicieli uczniów naszej szkoły również przyzna nagrodę.

Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej naszej szkoły
oraz w tomiku baśni pokonkursowych.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd