Zapraszam uczniów kl. I - VIII do udziału w konkursie literackim pod hasłem „ Dzieci piszą baśnie” organizowanym w ramach szkolnego projektu „Odkrywamy magię książki”.

Prace należy składać do 25 kwietnia 2019r. u organizatora.Organizator: p. Jolanta Bar – nauczyciel języka polskiego

Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci,

- kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,

- kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,

- ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,

- propagowanie czytelnictwa.                                             

Wymagania konkursowe:

- warunkiem udziału w konkursie  jest napisanie jednej samodzielnej pracy (temat utworu jest dowolny),
-  praca musi posiadać cechy baśni,
- forma pracy pisemna - technika komputerowa, do 3 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp między wierszami – 1,5; marginesy normalne, format Word (tylko).

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

- oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,

- bogactwo języka,

- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

- estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu.

Prace oceni jury powołane przez organizatora. Za najlepsze utwory  komisja konkursowa przyzna  nagrody i wyróżnienia. Jej decyzja będzie ostateczna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2019r.
Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
- klasy I – III
- klasy IV – VI    
- klasy VII – VIII.

W każdej ocenianej grupie przewidziane jest przyznanie trzech nagród głównych i dwóch wyróżnień.

Jury dziecięce składające się z przedstawicieli uczniów naszej szkoły również przyzna nagrodę.

Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej naszej szkoły
oraz w tomiku baśni pokonkursowych.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd