^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Data: 06.04.2020r. (Lekcja prowadzona również online.)

 

Temat: Piękno krajobrazu w „Stepach akermańskich” Adama Mickiewicza

 

 Przedmiotem naszej analizy i interpretacji  będzie utwór Adama Mickiewicza „ Stepy akermańskie”.

 

"Stepy akermańskie" są lirycznym dziełem tego wybitnego polskiego wieszcza. Są one częścią "Sonetów krymskich" napisanych w latach 1825-26, w czasie podróży autora
 po Krymie i jej zakończeniu.

 

Krym (Półwysep Krymski) – region geograficzny w Europie, półwysep Morza Czarnego

step – obszar równinny, na którym występuje bujna roślinność trawiasta i zielna

 

1. Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza „Stepy akermańskie”. Zwróć uwagę na objaśnienia, które znajdują się pod utworem. Przeczytaj je.


Adam Mickiewicz

Stepy akermańskie

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,                     

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam kolorowe ostrowy burzanu.   

 

Już mrok zapada, nigdzie drogi  ni kurhanu,            

Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi;

Tam z dala błyszczy obłok? Tam jutrzenka wschodzi?

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

 

Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,

Których by nie dościgły źrenice sokoła;

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy.  – Jedźmy, nikt nie woła!

........................................................................................................................................................  

 

przestwór – szeroka, rozległa przestrzeń

 ostrów - wyspa

 burzan – wysokie bujne zarośla roślin zielnych występujące na stepach ukraińskich      

 kurhan – mogiła, na której usypano kopiec

Dniestr – rzeka płynąca przez Ukrainę i  Mołdawię   

Akerman – ukraińskie miasto nad Dniestrem z twierdzą; dziś Białogród

 

2. Wyszukaj w utworze fragmenty pozwalające odpowiedzieć na pytania:

W jaki sposób ujawnia się osoba mówiąca?

Gdzie się znajduje?

Co robi?

Swoje spostrzeżenia zapisz w zeszycie.

 

3.Wyszukaj i wypisz z tekstu środki stylistyczne ( poetyckie). Dla ułatwienia podam jakie:

epitety: ……………………………………………………………................................

porównania:……………………………………………………………………………

metafory (przenośnie):………………………………………………………………...

wykrzyknienia: ……………………………………………………………………......

hiperbolizacje (wyolbrzymienia): …………………………………………………....

pytania retoryczne: …………………………………………………………………...

 

4. Zastanów się, jaka jest funkcja zastosowanych przez poetę środków stylistycznych.

Zapisz notatkę w zeszycie.

Our website is protected by DMC Firewall!