Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Publiczna Szkoła im Jana Pawła II 
w Mąkoszycach

Szkoła położona jest na terenie gminy Lubsza w województwie opolskim. Uczęszczają do niej uczniowie z Mąkoszyc, Borucic, Nowego Światu, Rogalic, Tarnowca, Raciszowa oraz Roszkowic.

Kadrę pedagogiczną stanowi 27 nauczycieli. 
Dyrektorem szkoły jest pani Krystyna Ślusarek.

Szkoła posiada zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą", w roku 2005/2006 realizowała projekt "Szkoła marzeń", a 24 września 2019 roku otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

19 października 2005 r. uroczyście nadano szkole imię Jana Pawła II, wydarzenie to połączone było z poświęceniem sztandaru i odsłonięciem tablicy pamiątkowej.